Inzicht krijgen in je beleggingsrendement met ROI berekenen

[ad_1]

Inzicht krijgen in je beleggingsrendement met ROI berekenen

Als belegger is het belangrijk om te weten of je beleggingen rendement opleveren. Een veelgebruikte methode om dit te meten is het berekenen van Return on Investment (ROI). In dit artikel leggen we uit wat ROI is, hoe je dit berekent en wat je met deze informatie kunt doen.

Wat is ROI?

ROI is een financiële maatstaf die het rendement van een belegging weergeeft. Het is de verhouding tussen de winst die je maakt en de investering die je daarvoor hebt gedaan. Je berekent ROI door de winst te delen door de investering en deze vervolgens te vermenigvuldigen met honderd om het percentage weer te geven.

Stel dat je €10.000 hebt geïnvesteerd en een jaar later een winst hebt behaald van €1.000. Je ROI is dan 10%: (€1.000 / €10.000) x 100% = 10%.

Hoe bereken je ROI?

Om ROI te berekenen, moet je allereerst bepalen wat je investering is en wat je winst is. De investering is het bedrag dat je hebt ingelegd en de winst is het bedrag dat je na verkoop hebt ontvangen minus de kosten die je hebt gemaakt.

Je beleggingsrendement berekenen kan met behulp van de volgende formule:

ROI = (winst – investering) / investering x 100%

Laten we weer het voorbeeld gebruiken van de investering van €10.000 en de winst van €1.000. De berekening zou dan zijn:

ROI = (€1.000 – €10.000) / €10.000 x 100% = -90%

Dit geeft aan dat je beleggingen op dat moment een negatief rendement opleverden en je meer geld hebt verloren dan je hebt verdiend.

Wat kun je met deze informatie?

Door ROI te berekenen, krijg je inzicht in de prestaties van je beleggingen en kun je je beleggingsrendement meten. Het kan je helpen om te bepalen of je beleggingsstrategie winstgevend is en waar je mogelijk verbeteringen kunt aanbrengen.

Bij het analyseren van je beleggingsrendement is het ook belangrijk om te kijken naar de doelen die je hebt gesteld en of deze haalbaar zijn. Als je bijvoorbeeld een doel hebt gesteld om 5% rendement per jaar te behalen, kun je je ROI berekenen om te zien of je deze doelstelling hebt behaald. Als je ROI negatief is, weet je dat er veranderingen nodig zijn in je beleggingsstrategie.

Conclusie

Door regelmatig ROI te berekenen, krijg je inzicht in de prestaties van je beleggingen en kun je bepalen of je beleggingsstrategie voldoet aan je doelstellingen. Als je ROI negatief is, kun je bepalen waarom je beleggingen verliesgevend zijn en wellicht je strategie aanpassen voor betere resultaten in de toekomst.

[ad_2]