Obligaties: Ontdek hoe je kunt investeren in obligaties, die rente genereren en een vast rendement bieden.

Obligaties worden vaak gewaardeerd als een veilige vorm van investeringen. Als je een obligatie koopt, leen je geld aan een organisatie en genereer je rente. In ruil geven zij je een bepaald bedrag op een bepaald moment. Obligaties bieden je een vaste opbrengst, waardoor velen ervoor kiezen om een bepaald deel van hun geld hierin te investeren. In deze artikel leer je alles wat je moet weten over obligatie-investering, samen met tips en strategieën om je te helpen beslissen of obligaties de juiste investeringsoptie voor jou is.
Obligaties: Ontdek hoe je kunt investeren in obligaties, die rente genereren en een vast rendement bieden.

1. Wat zijn obligaties?

Obligaties zijn vormen van schuldkapitaal die door instanties, bedrijven of de overheid zijn uitgegeven. Ze vormen een belangrijke bron van financiële middelen voor veel verschillende partijen. In ruil voor het geïnvesteerde geld ontvangen de obligatiehouders rentebetalingen of couponbetalingen, en wordt het hoofdbedrag van de obligaties op een bepaalde datum terugbetaald.

Er zijn verschillende soorten obligaties. De twee belangrijkste soorten zijn:

 • Ruime obligaties: deze worden met succes op de financiële markten verhandeld en hebben een lagere rentevergoeding dan andere obligatieleningen.
 • Beperkte obligaties: deze worden gekenmerkt door het hebben van speciale voorwaarden, meestal beperkingen in de verhandelbaarheid en vereisten dat betalingen aan de belegger op een specifieke datum gedaan worden.

Obligaties kunnen worden gebruikt om geld aan te trekken voor verschillende projecten. Ze kunnen worden verhandeld aan investeerders, waardoor bedrijven geld kunnen vrijmaken om hun bedrijf te financieren. Het gaat meestal gepaard met een langere looptijd dan aandelen uitgeven. Investeerders hebben meestal meer zekerheid over hun investering met obligaties, omdat ze verwachten dat de obligatiehouder de verplichtingen nakomt voordat ze hun investering terugkrijgen.

1. Wat zijn obligaties?

2. Waarom zijn obligaties een interessante optie?

Obligaties zijn interessante investeringsmogelijkheden vanwege een aantal belangrijke voordelen:

 • Gespreid risico door investering in meerdere obligaties
 • Vaste rentebetalingen, met het rentepercentage dat bij de obligatie is afgesproken
 • Minder kans op een plotselinge waarde-uitval.

Omdat obligaties als vaste waarden worden verkocht, zijn ze een zeer interessant en lonend investeringsinstrument. Er zijn een aantal verschillende soorten obligaties, waaronder staatsobligaties en bedrijfsobligaties. De waarde van de obligaties blijft gedurende de looptijd van de obligatie constant, met een garantie dat de betaling van de belangrijkste som na afloop van de termijn wordt gerealiseerd.

Staatsobligaties hebben lange looptijden, variërend van enkele jaren tot wel 30 jaar. Ze betaalden betere rentetarieven dan spaarbanken, maar zijn kostbaarder omdat ze van langere looptijd zijn. Als alternatief bedrijfsobligaties aangeboden door bedrijven aan hun aandeelhouders, met een looptijd van meestal 5 jaar. Bedrijfsobligaties bieden een interessante optie omdat het bedrijf een locatie is met een verwachte voortdurende winstontwikkeling, wat betekent dat de waarde van de obligatie, als opgenomen in een portefeuille, waarschijnlijk nog zal stijgen voordat deze verlopen is.

2. Waarom zijn obligaties een interessante optie?

3. Hoe kun je beginnen met het investeren in obligaties?

Eerste stap: Kies een online broker. Een online broker is ervoor om in obligaties te handelen en is een goede optie om te worden gebruikt om te beginnen met het investeren in obligaties. Kies een van deze populaire broker platforms:

 • TD Ameritrade
 • Interactive Brokers
 • Charles Schwab

Deze platforms bieden u toegang tot de obligatiemarkten, waar u kunt investeren in obligaties. Zorg ervoor dat u de kosten, commissies en tarieven bij deze platforms onderzoekt om te zien welk platform het beste bij u past.

Tweede stap: ga aan de slag met handelen in obligaties. Er zijn twee manieren om in obligaties te investeren: met rente en tegen een premie. U kunt de benodigde informatie over de obligaties krijgen door de lokale beursvennootschap van uw broker of door het research- of kennisplatform van uw broker te zoeken.

Derde stap: Spreid uw investeringen. Net als met elk ander type investering, is het belangrijk om uw portefeuille te diversifiëren zodat u niet al uw geld in één obligatie investering stort. Voor de beste resultaten, spreid je investeringen over verschillende obligaties, voor verschillende termijnen, met verschillende risico’s.

4. Hoe kies je de juiste obligatie voor jouw portefeuille?

Als belegger zijn obligaties een particulier investeringsvehikel dat mogelijk interessante rendementsmogelijkheden biedt. Hoewel obligaties geen groot risicoprofiel hebben, is het belangrijk om de juiste obligatie te selecteren om te voldoen aan uw beleggingsdoelstellingen.

1. Beslis welke obligatiegrootte je zoekt

Obligaties kunnen komen in verschillende groottes. Wanneer u het type obligatie selecteert waarin u wilt investeren, is dit een van de eerste overwegingen. Een grotere obligatie heeft doorgaans meer impact op de hele portefeuille en een kleinere obligatie heeft meer flexibiliteit en diversificatie. Hieronder een lijstje met de verschillende opties:

 • Kleine obligatie: Unieke en middelgrote bedrijven
 • Middelgrote obligatie: Middelgrote bedrijven en ingeschreven obligaties bij de beurs
 • Grote obligatie: Bedrijven in de S&P 500-index
 • Internationale obligatie: Internationaal uitgegeven obligaties

2. Kies de juiste obligatiecategorie
Naast grote en kleine obligaties, hebben de meeste obligaties categorieën die gekoppeld zijn aan verschillende soorten obligaties. De meeste obligaties worden gecategoriseerd als volgt:

 • Kortlopende obligatie: met een looptijd van minder dan 5 jaar
 • Intermediate Obligatie: Met een looptijd van 5 tot 12 jaar
 • Lange Obligatie: met een looptijd van meer dan 12 jaar
 • Hoog rendement: obligaties met een hogere opbrengst dan obligaties met oorspronkelijke couponratings

3. Bepaal je financiële doelstellingen
Voorafgaand aan de aankoop van een obligatie moet u uw financiële doelstellingen vaststellen. Afhankelijk van uw doelstellingen, kunt u uw keuze voor een obligatie maken. Veel beleggers gebruiken obligaties als een vorm van lange termijn-spaarplan. In dit geval, kunt u kiezen voor een obligatie met een lange looptijd en lage couponrating. Anderzijds, als u denkt dat u binnen enkele jaren uw geld zult nodig hebben, kunt u kiezen voor een kortlopende obligatie.

5. Welke risico’s komen kijken bij beleggen in obligaties?

Beleggen in obligaties brengt net als elke andere vorm van beleggen enkele risico’s met zich mee. Hieronder zetten wij enkele risico’s voor je op een rij:

 • Kredietrisico: Aangezien obligaties een vorm van lenen zijn, is er een kredietrisico verbonden aan eigendom. Als de uitgevende entiteit om welke reden dan ook niet in staat is om het rijk gegarandeerde bedrag terug te betalen, loopt de obligatiehouder het risico op verlies.
 • Inflatie risico: De obligatieholding waardeert waarschijnlijk in het licht van inflationaire druk. Hoge inflatie resulteert in een lagere absolute waarde van de obligatie op de aankoopdatum.
 • Rentevariërend risico: De obligatiemarkt wordt voortdurend beïnvloed door schommelingen in de rentetarieven. Als er een stijging in de obligatierente plaatsvindt, leidt dit tot lagere prijzen van de obligatie op de markt.

Als je overheidsobligaties koopt met gerust hart, kun je het risico echter verminderen. In tegenstelling tot veel marktobligaties zijn overheidsobligaties meestal gegarandeerd door nationale staten of gebieden. Als je de obligaties aanschaft bij de emittent, hoef je echter geen kredietrisico te lopen.

Obligaties zijn een relatief veilige belegging en kunnen een geweldige manier zijn om passief inkomen te vergaren. Toch ook hier komen er verschillende potentiële risico’s kijken bij de aanschaf.

6. Hoe zorg je dat je optimaal profiteert van obligaties?

Obligaties kunnen een goede manier zijn om geld te verdienen, maar om de meeste winst te behalen, moet je weten hoe je het best met deze beleggingen om kan gaan.

Wees goed geïnformeerd: Stel jezelf voorafgaand aan het aankopen van obligaties altijd een aantal vragen om te controleren dat je goed geïnformeerd bent. Dat kan bijvoorbeeld zijn of het risicoprofiel bij je investeringsdoel of overige investeringen past. Informeer ook of er eventuele belastingen verbonden zijn aan de obligaties. Let ook op de handelskosten, als deze te hoog zijn kan het je opbrengst aanzienlijk drukken.

Wees selectief: Voor het vermijden van risico’s is het aan te raden alleen obligaties met een hoge kwaliteit en lage kosten te kiezen. Let met name goed op de kredietwaardigheid, ratings en de looptijd van de obligatie. Stel verder prioriteiten bij het zoeken naar obligaties en zoek ook naar mogelijkheden om de economische omgeving te diversifiëren.

Volg je investeringen: Dit is een belangrijke stap als je optimaal van je obligatie-investeringen wilt profiteren. Beleggers moeten regelmatig de waarde van hun obligaties controleren en nauwlettend in de gaten houden dat deze waarde geen significante schommelingen ondergaat. Door regelmatig de interestvoeten te controleren kan je ook eenvoudig bepalen of je investeringen nog steeds rentabel zijn.

Q&A

Q1: Wat is een obligatie?
A1: Een obligatie is een schuldinstrument dat wordt uitgegeven door een bedrijf, overheid of instelling. De lener betaalt rente over het geleende bedrag en vervolgens terugbetalen zij het geleende bedrag op de vastgestelde datum.

Q2: Waarom zou ik investeren in obligaties?
A2: Obligaties bieden een vaste rente op het geleende bedrag en bieden een gemiddeld rendement. Ze zijn ook vrij veilig omdat het leenbedrag bij afloop terugbetaald moet worden.

Q3: Hoe kan ik investeren in obligaties?
A3: Er zijn veel manieren waarop je in obligaties kunt investeren. Je kunt ze kopen via een makelaar of makelaar, of direct via de emittent. Investeren in obligaties is ook mogelijk via beleggingsfondsen en exchange-traded funds (ETF’s).

Q4: Kan ik zelf beleggen in obligaties?
A4: Ja, je kunt zelf beleggen in obligaties. Je moet alleen goed weten wat je doet en de risico’s begrijpen die ermee gepaard gaan. Je moet ook kunnen werken met financiële termen, markten en trends.

Inzicht in hoe je moet handelen met obligaties is cruciaal als je op zoek bent naar een rendabel en veilig investeringsmiddel. Door de informatie in dit artikel te gebruiken krijgt u als investeerder een goede basis om te leren hoe obligaties werken. Door alle mogelijkheden voordat je begint te verkennen kunt u een gedegen en beslissing maken voor zichzelf.