Risicobeheer: Leer hoe je je investeringen kunt beschermen door middel van diversificatie, stop-loss-orders en andere strategieën.

De waarde van investeringen kan fluctueren en dit is waar risicobeheer om de hoek komt kijken. Door te leren hoe je je investeringen kunt beschermen door middel van diversificatie, stop-loss-orders en andere strategieën, kunnen beleggers de risico’s die ze nemen verminderen. In dit artikel gaan we in op risicobeheer en welke strategieën en technieken je kunt gebruiken om je investeringen te beschermen.
Risicobeheer: Leer hoe je je investeringen kunt beschermen door middel van diversificatie, stop-loss-orders en andere strategieën.

1. Wat Is Risicobeheer?

Risicobeheer is een proces van identificatie, analyse en beoordeling van risico’s voor een organisatie of project. Het doel van risicobeheer is het beperken of beheersen van risico’s en het vermijden van financiële en reputatieschade. Het beheer van risico’s kan de volgende positieve resultaten opleveren:

 • Een meer effectieve allocatie van financiën en middelen
 • Het beperken van de kosten die verband houden met incidenten en gevaren
 • De verbetering van interne processen en productkwaliteit
 • Het vergroten van de responsiviteit van de organisatie of het project wanneer de omstandigheden veranderen

Risicobeheerkaders bieden een processchema dat gebruikers helpt bij het identificeren, beoordelen en beheersen van risico’s. Risicobeheerkaders worden gevormd door verschillende processen die moeten worden gevolgd om ervoor te zorgen dat een organisatie of project het risico beheert. De stappen in het risicobeheer kunnen worden opgesplitst in negen verschillende categorieën: Risicomanagementplanning, Risicoidentificatie, Risicoanalyse, Risicobepaling, Risicobesluitvorming, Risicomonitoring en -controle, Risk-evaluatie, Risicorespons, Risicobericht.

1. Wat Is Risicobeheer?

2. Hoe Kan Je Je Investeringen Beschermen Door Middel Van Diversificatie?

Portefeuille diversificatie

Diversificatie kan een krachtige strategie zijn om je investeringen te beschermen. Er zijn verschillende manieren waarop je je portefeuille kunt diversifiëren om je risico te verminderen. Twee veelgebruikte manieren zijn:

 • Sprangen in de verschillende markten: je kunt je risico’s spreiden door in diverse sectoren te investeren. Openen van posten in aandelenmarkten, obligatiemarkten, dienstensectoren en andere.
 • Diversificatie binnen een markt: Door in meerdere sectoren van dezelfde markt te investeren, kun je je risico’s verspreiden. Je kunt bijvoorbeeld investeren in verschillende types aandelen, van staatsverplichtingen, industriële aandelen tot groeiaandelen.

Gecombineerde portefeuille

Een andere manier om je investeringen te beschermen is door gebruik te maken van een gecombineerde portefeuille, waarbij je zowel in aandelen als in andere beleggingsinstrumenten zoals vastgoed, obligaties en goedereninvesteren. Een gecombineerde portefeuille vermindert je risico, omdat je brokken tegelijkertijd in meerdere zaken investeert. Bovendien krijg je de voordelen van de verschillende investeringsinstrumenten, zoals betere rendementen, lagere transactiekosten en minder risico.

2. Hoe Kan Je Je Investeringen Beschermen Door Middel Van Diversificatie?

3. Wat Zijn Stop-Loss-Orders?

Stop-loss-orders zijn een soort beursorder waarmee u verlies kunt voorkomen. De order wordt geplaatst als een houvast voor investeringsbeslissingen. Als het aandeel daalt tot op een instelbaar punt, wordt deze order automatisch uitgevoerd: u verkoopt het aandeel tegen de laagste koers.

Waarom zou ik een stop-loss-order gebruiken?
Een stop-loss-order is een krachtig beleggingsmiddel om geld te besparen in geval van koersdalingen. Met deze order kunt u verlies voorkomen dat de waarde van uw depot kan verminderen. U kunt ook een stop-loss-order gebruiken om winst te realiseren door een maximum aan winst te stellen.

Hoe zet ik een stop-loss-order in?
Eerst moet u ervoor zorgen dat uw broker stop-loss-orders accepteert. Hierna krijgt u de volgende stappen:

 • Kies de te verhandelen effecten.
 • Kies de verkoopkoers.
 • Kies een datum tot wanneer het order geldig moet zijn.
 • Controleer de gegevens en bevestig.

Houd er rekening mee dat de verkoopkoers die u instelt altijd lager moet zijn dan de koers van de effecten op het moment van indienen van het order.

4. Wat Zijn Andere Strategieën Voor Risicobeheer?

Een andere strategie voor risicobeheer is heropstarten of herstellen. Door met een herstart of een back-up-plan te werken, kunnen bedrijven veel tijd besparen. De herstart bestaat uit het voeren van een risicobeoordeling, het aanpassen of creëren van een herstelplan, het verzamelen van originele documenten en het creëren van back-ups. Met deze techniek kunnen bedrijven snel hervatten na een gebeurtenis die hun bedrijf heeft geraakt. Herstel is vereist om bedrijven in staat te stellen hun activiteiten te hervatten.

Gedetailleerd Risicomanagement is een strategie die bedrijven kunnen gebruiken om cyberaanvallen en andere informatie dreigingen te beteugelen. Gedetailleerd risicomanagement omvat het toepassen van beveiligingsprotocollen om informatie veiligheid te garanderen. Voorbeelden van beveiligingsprotocollen variëren van het creëren van een sterk systeem van wachtwoordbeheer tot het regelmatig scannen van apparaten op kwetsbaarheden. Deze techniek is belangrijk om dataverlies te voorkomen en het begrip te vergroten van hoe bedrijven gehacked kunnen worden.

Mensen als een strategie is een veelgebruikte strategie om bedrijven te helpen de impact van risico’s te begrijpen. Deze strategie is ontworpen om mensen te informeren, trainen en verhelderen in cyberrisicobeheer. Onderdelen van deze strategie omvatten het aanstellen van een cyberspecialist, het bieden van trainingen en lokale conferenties aan medewerkers om hun kennis over informatiebeveiliging te vergroten. Deze strategie is onmisbaar voor bedrijven die willen dat hun medewerkers hun best doen om informatiebeveiliging te waarborgen.

5. Conclusie: Voordelen Van Risicobeheer

Risicobeheer is een essentieel onderdeel van elke organisatie. Door het toepassen van risicobeheer, kunnen bedrijven kosten besparen, de prestaties verbeteren en hun positionele concurrentievoordeel vergroten. Daarnaast bieden de volgende voordelen ook toegang tot een breed scala aan voordelen:

 • Verbetering van het bedrijfsrendement: Risicobeheer maakt het mogelijk bedrijven om hun bedrijfsresultaten te verbeteren en beelden van kortetermijn- en langetermijndoelstellingen te verfijnen.
 • Verbetering van de prestaties: Door het risico te beheersen en de prestaties te verbeteren, kunt u waarde toevoegen aan uw bedrijf en een betere waarde creëren voor de klant.
 • Kostenreductie: Risicomanagement biedt een uitgebreid perspectief op een bedrijf dat helpt om de totale kosten te verminderen door onnodige processen uit te schakelen.

Bovendien is risicobeheer een effectieve manier van besluitvorming en vernieuwing. Door de risico’s te identificeren, kunnen bedrijven hun doelen nauwkeurig definiëren, optimaal van hun middelen genieten en hun operationele rendement vergroten. Risicolessen kunnen bovendien worden gebruikt om risicomanagementprocessen te beheren, ervoor te zorgen dat bedrijven voorbereid zijn op toekomstige uitdagingen en flexibel zijn in het aanpassen van hun key performance indictors.

6. Bronnen Voor Meer Informatie Over Risicobeheer

1. Ressources door de Rijksoverheid

De Rijksoverheid ter beschikking stelt een verscheidenheid aan soorten informatie aan haar kaders. Er staan verschillende artikelen in het gebied van risicobeheer dat beoogt manager, bestuurders en accountants te helpen bij het identificeren, beheren en sturen van risico’s.

2. Boeken over Risicobeheer

 • Handboek Risicobeheer en Auditing (Greenbaum, Studio C)
 • Basisinzicht in Risicobeheer (Shim)
 • Gids voor Risicobeheer in IT (Lellig)

Veel mensen zoeken boeken om een inzicht te krijgen in geavanceerde theorieën over risicobeheer. Er zijn een aantal boeken geschreven door professionals dat de lezer de handvatten geeft om de risico’s te identificeren, te beheren en op te volgen. Al deze boeken geven concrete voorbeelden en technieken die gemakkelijk kunnen worden gebruikt door iedereen met een basiskennis van financiën en bedrijfsvoering.

3. Online Cursussen over Risicobeheer

Veel professionals zoeken naar ervaringsgerichte cursussen die worden erkend door professionele certificering programma’s. Online cursussen kunnen een goed startpunt bieden voor het krijgen van een goede kennisbasis over risicobeheer. Er zijn verschillende cursussen beschikbaar online, variërend van basis- tot geavanceerde cursussen, waardoor professionals de mogelijkheid hebben om hun kennis uit te breiden.

Q&A

Q: Wat is het doel van risicobeheer?
A: Het doel van risicobeheer is om je investeringen te beschermen door het gebruik van strategische technieken zoals diversificatie, stop-loss-orders en hedging.

Q: Hoe kan diversificatie helpen bij risicobeheer?
A: Diversificatie kan helpen door je investeringen te spreiden over meerdere assetcategorieën, sectoren en geografische buitenlanden. Op deze manier beperk je je blootstelling aan bepaalde marktsegmenten met enorm volatiele prestaties.

Q: Wat zijn stop-loss-orders?
A: Stop-loss-orders zijn instructionele orders die je gebruikt om te verhinderen dat je verliezen te groot worden door het automatisch verkopen van je posities als de prijs onder een bepaald niveau daalt. op deze manier beperk je je risico’s.

Q: Wat zijn andere risicobeheersstrategieën?
A: Er zijn verschillende andere risicobeheersstrategieën, waaronder hedging, verzekering, beleidsstrategieën, beleggingsstrategie en beleggingsmix. Elk heeft zijn eigen voordelen en mogelijkheden om je investeringen te beschermen.

De voordelen van risicobeheer kunnen enorm zijn. Het is belangrijk om te begrijpen hoe je je investeringen met behulp van diversificatie, stop-loss-orders en andere strategieën kunt beschermen. U kunt voorkomen dat een enkele neerwaartse beweging uw investeringsstrategie omverwerpt. In plaats daarvan kunt u een veelzijdig, stabiel portefeuille creëren die een langdurige waarde creëert en beter presteert in verschillende marktomstandigheden.