ROI vanuit verschillende optieken

Return on investment: verschillende benaderingen maar hetzelfde doel.

social-media-roi
Voor veel ondernemers geld de “return on investment” (Hierna: ROI) als een belangrijk “meetpunt”/ als het gaat om de ontwikkeling van zijn/haar onderneming. Niet gek ook want de ROI geeft precies aan wat één product extra oplevert. Maar is dit de enigste benadering van de ROI? Nee! Veel ondernemers zien ROI namelijk breder: het is datgene dat opgedaan wordt (dit kunnen kennis ,relaties etc. zijn) bij hetgeen dat de ondernemer uitvoert. Maar wat houdt dat nou precies is? Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben we hieronder twee definities gegeven van ROI (in enge- en ruime zin).

ROI in enge zin

Als er gekeken wordt naar de ROI in enge zin dan gaat het puur en alleen om de daadwerkelijke inkomsten die de verkoop van een product oplevert. Deze benadering wordt in de meeste gevallen gebruikt. Stel de ROI van een onderneming bedraagt: +14,5% dan betekent dat voor de onderneming dat per verkocht product er 14,5% winst is gemaakt op de verkoop van het desbetreffende product. Het gaat hier dus directe verkopen.

ROI in ruime zin

In tegenstelling tot de hierboven genoemde benadering, gaat het bij de ROI in ruime zin om veel meer! Het gaat niet meer alleen om de verkopen er wordt namelijk ook gekeken naar de eventuele (business-)relaties, kennis etc. die zijn opgedaan gedurende een bepaalde periode. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een blogger. Deze blogger houdt enorm van reizen en hierover schrijft/publiceert hij/zij dagelijks/wekelijks via social media verschillende berichten. Voor deze blogger is het ontvangen geld (d.m.v. de verkoop van bijvoorbeeld advertenties) niet het belangrijkste. Hij/zij heeft immers gedurende reis verschillende mensen leren kennen. En het leren kennen van nieuwe mensen kan in de toekomst weer leiden tot extra inkomsten.

Dus als er gekeken wordt naar de ROI in ruime zin dan wordt er eigenlijk gekeken naar gegevens die niet alleen gebaseerd zijn op het maken van omzet. Het gaat hier bovendien ook verkopen die in de toekomst gedaan kunnen worden. Deze verkopen zijn immers mogelijk gemaakt door gebeurtenissen uit het verleden.