ROI Formules

  • ROAS (Return on Ad Spend)
    Bij ROAS meet men strikt het rendement op je advertentieuitgaven. Dit zegt in feite dus niks over het rendement van je onderneming. Om de ROAS te berekenen gebruik je de volgende formule:(Inkomsten voortvloeiend uit je advertentiekosten – advertentiekosten ) / advertentiekosten
  • ROMI (Return on Marketing Investment)
    Bij ROMI ga je een stapje verder en neem je ook je inkoopkosten mee in je berekening. Deze berekening is nauwkeuriger dan ROAS. Om de ROMI te berekenen gebruik je de volgende formule:(Inkomsten voortvloeiend uit je advertentiekosten – advertentiekosten en inkoopkosten  ) / (advertentiekosten + inkoopkosten)
  • ROI (Return on Investment)
    De ROI is de meest nauwkeurige berekening. Je neemt nu alle relevante kosten mee. Om de ROI te berekenen gebruik je de volgende formule:(Inkomsten voortvloeiend uit je advertentiekosten – totale kosten  ) /  totale kosten

Bekijk hier ROI Excel spreadsheets om je ROI berekening te automatiseren of bekijk voorbeelden van ROI berekeningen.