ROI voorbeeld 1

Een investeerder koopt voor €5.000 aan aandelen en verkoopt de aandelen een jaar later voor €6.000. De kosten van deze investering bedragen dan €5.000 en de inkomsten zijn €5.000. Als we dan de formule van hierboven pakken, dan is dit ROI voorbeeld simpel uit te rekenen:

ROI voorbeeld berekening

Omdat de ROI in een percentage uitgedrukt wordt, dien je de uitkomst van de som hierboven te vermenigvuldigen met 100%. De ROI komt dan dus uit op 0,2 keer 100% is 20%. Simpel gezegd betekent dit: voor elke euro die je uitgeeft, krijg je €1,20 terug (rendement van 20%). Zou de investeerder niet voor €5.000, maar voor €500.000 aandelen hebben gekocht, dan komt zijn rendement na één jaar op €100.000. Daar tekent hij waarschijnlijk voor.

Natuurlijk is het bovenstaande ROI voorbeeld zwaar vereenvoudigd. De investeerder van hierboven heeft naast zijn uitgave van €5.000 voor de aandelen waarschijnlijk ook nog andere kosten gemaakt. Voor een nauwkeuriger beeld van de ROI zou de investeerder er goed aan doen om al zijn relevante kosten mee te nemen in de ROI berekening. De investeerder van het voorbeeld hierboven heeft naast de koopsom van €5.000 waarschijnlijk ook transactiekosten van €200 betaald. Dit zijn directe kosten die hij mee dient te nemen in zijn berekening. Bovendien zou de investeerder zijn €5.000 ook hebben kunnen wegzetten op de bank tegen een spaarrente van 4%. In dat geval heeft hij in een jaar tijd €200 aan rente misgelopen door de €5.000 aan aandelen uit te geven. Dit zijn indirecte kosten die hij tevens dient mee te nemen in dit ROI voorbeeld.

Zouden we de formule dan nogmaals uitrekenen, dan komt die er in dit ROI voorbeeld zo uit te zien:ROI voorbeeld berekening

Dit toont dat het belangrijk is om alle kosten mee te nemen in de berekening van ROI. 11% is namelijk heel wat anders dan 20%. Het lijkt misschien niet een significant verschil, maar met deze nauwkeurige berekening komt de ROI maar liefst 50% lager uit dan de oorspronkelijke berekening.

Hoe meer relevante kosten je meeneemt, hoe beter. Je krijgt dan een goed, nauwkeurig beeld van het eindresultaat. Let wel op dat je daadwerkelijk relevante kosten meeneemt. Je overheadkosten, zoals huurkosten of elektriciteitskosten, hebben geen invloed op (de kostprijs van) je product en kunnen dus ook niets zeggen over het rendement ervan. (Als je slechts één product of dienst levert dan kan het echter wél zinvol zijn om deze kosten mee te nemen.)

Lees hier ROI voorbeeld 2

ROI berekenen voorbeeld

In het ROI berekenen voorbeeld hieronder krijg je een korte indruk van hoe de berekening eruit kan zien. Uiteraard kun je zelf nog meer factoren opgeven waar de template rekening mee moet houden. Hier kun je de ROI excel template downloaden.

roi berekenen voorbeeld